• Το εντατικό πρόγραμμα με 4 διαιτολόγια τον μήνα (ανά 7 ημέρες), πιο στενή παρακολούθηση και σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα και κόστος 50€/μήνα.

    Και σε τρίμηνο 140€