• Το βασικό πρόγραμμα με 2 διαιτολόγια τον μήνα (ανά 14 ημέρες) με κόστος 25/μήνα.

Και σε τρίμηνο 70€